14 proiecte de hotărâre aprobate în ședința ordinară a lunii mai în municipiul Medgidia

Membrii Consiliului Local Municipal Medgidia s-au întrunit ieri, 26 mai 2022, în ședința ordinară a lunii mai pentru a analiza și vota un număr de 14 proiecte de hotărâre.

Cei 18 consilieri prezenți au admis cu vot majoritar toate proiectele aflate pe ordinea de zi.

Primele două puncte pe ordinea de zi au privit aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, la 31.12.2021, respectiv la 31.03.2022.

Următoarele trei proiecte de hotărâre votate de consilieri au fost referitoare la aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilelor terenuri intravilane aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificate cu numerele cadastrale 110473, 110619 și 110597.

Alte proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi sunt privitoare la împuternicirea Primarului municipiului Medgidia și a Directorului executiv al Poliției Locale a municipiului Medgidia de a face modificări ale funcțiilor publice și ale funcțiilor contractuale în cadrul compartimentelor aparatului de specialitate.

În continuarea ședinței a fost aprobată atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriulU.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 6137/10.05.2022.

La numărul opt pe ordinea de zi a fost aprobat schimbul unor spații de locuit în regim de închiriere pentru tineri, spații construite de Agenția Națională pentru Locuințe.

Următorul proiect admis de consilierii locali a fost privitor la închirierea unui spațiu cu altă destinație decât locuință, aparținând domeniului privat al municipiului Medgidia, situat în Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, județul Constanța, către Alianța Național Țărănistă.

Alte două proiecte care au trecut de votul consilierilor locali au fost aprobarea documentației de urbanism „ELABORARE P.U.Z. – ZONA SPITAL” și „ELABORARE P.U.Z. – REGLEMENTARE IMOBIL TEREN CU NUMĂR CADASTRAL 105528 CU FUNCȚIUNI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, SERVICII, COMERȚ ȘI AGREMENT ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”.

Un alt proiect de hotărâre aprobat a privit modificarea și completarea Statutului municipiului Medgidia cu prevederile de susținere financiară a elevilor școlilor gimnaziale din municipiu, cu suma de 150 lei/elev, pentru participarea la manifestările organizate cu prilejul absolvirii clasei a VIII-a și a elevilor liceelor cu suma de 370 lei/elev, pentru participarea la manifestările organizate cu prilejul absolvirii clasei a XII-a. În baza acestui statut, liceele din municipiul Medgidia vor fi susținute financiar pentru organizarea evenimentului Balul Bobocilor, în limita bugetului aprobat, cu suma de 5000 lei/liceu. Fondurile vor fi alocate cu condiția ca locația organizării acestor evenimente să se afle pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Medgidia.

În încheierea ședinței, Consiliul Local Municipal Medgidia a aprobat rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.