ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Servicii de organizare a ediției V-a Festivalului de jocuri și reconstituiri istorice Dapyx, Lot 2, Servicii de organizare evenimente culturale

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: MUNICIPIUL MEDGIDIA

Adresa: Str. Decebal, nr. 35, localitatea Medgidia, județul Constanța, Cod postal 905600

Adresa e-mail: office@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/812300, fax 0241/810619

DENUMIRE CONTRACT: Servicii de organizare a ediției V-a Festivalului de jocuri și reconstituiri istorice Dapyx, Lot 2, Servicii de organizare evenimente culturale.

TIP CONTRACT: SERVICII

COD CPV: 79952100-3- Servicii de organizare evenimente culturale

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: prețul cel mai scăzut

INVITAȚIE DE PARTICIPARE: Nr. 14644/29.04.2022, în conformitate cu normele procedurale interne pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzută în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile, cu valoare estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. 1 lit. d, cuprinsă în intervalul 135.060 lei până la 3.636.150 lei, deoarece valoarea estimată a achiziției (lot 1 și lot 2) este de 1.428.174 lei fără TVA, din care 335.528 lei fără TVA – valoare estimată lot 2.

NUMĂR OFERTE DEPUSE: 1

VALOAREA ESTIMATIVĂ LOT. 2:  335.528 lei fără TVA

VALOARE ÎNCHEIERE CONTRACT: 335.528 lei fără TVA

Câștigător: ASOCIAȚIA CULTURALĂ TOMIS: CUI  35491261, Str. Dorului, Nr. 17,  Jud. Constanța

ANUNT DE ATRIBUIRE lot.2