Anunț de participare – Servicii de organizare a ediției a V-a a Festivalului de jocuri și reconstituiri istorice «Dapyx»

Municipiul Medgidia, intenționează să achiziționeze, în baza art. 68 alin. 1, litera h, art. 111 alin. 1 și 2 și art. 7 alin. 1, lit. d din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, următoarele servicii cuprinse în anexa 2 din Legea 98/2016:

„Servicii de organizare a ediției a V-a a Festivalului de jocuri și reconstituiri istorice «Dapyx»”

Descrierea succintă a evenimentului:

Administrația publică locală creează condiţii propice unei vieţi culturale dinamice şi diverse în oraş, competitivă la nivel naţional şi relevantă pentru cetăţenii oraşului prin recunoașterea valorilor de patrimoniu și punerea în valoare a acestora, sprijin pentru cultura contemporană, valorificarea potențialului economic al culturii, recunoșterea importanței legăturii dintre cultură și societate, precum și recunoașterea culturii ca motor de dezvoltare individuală și comunitară.

Astfel municipalitatea organizează câteva evenimente care sunt foarte așteptate în comunitate printre care și „Festivalul de Jocuri și Reconstituiri Istorice, ediția a V-a, în perioada 20 – 22 mai 2022”.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe baza criteriului: Prețul cel mai scăzut (conform fișei de date).

Valoarea estimată a acestui contract este de 1.428.174 lei fără TVA,  reprezentând:

  • 1.092.646 lei fără TVA – Lot 1 – Servicii artistice;
  • 335.528 lei fără TVA– Lot 2 – Servicii de reconstituiri istorice,

Sursa de finanțare:  Buget local

Modul de prezentare al ofertei:  oferta se va prezenta în plic sigilat pe care va fi notat Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție: Servicii de organizare privind achiziția serviciilor de organizare editiei a V- a  a Festivalului de jocuri și reconstituiri istorice «Dapyx»,  numele și adresa beneficiarului, numele ofertantului și mențiunea „A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor” 10.05.2022 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10.05.2022, ora 12.00.

Ofertele  se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal nr. 35, la Centrul de Informare pentru Cetățeni, tel. 0241/812.300, fax 0241/810.619. Relații suplimentare și clarificări se pot obține la nr. de telefon: 0241.812.300 interior 112.

Data deschiderii ofertelor: 10.05.2022

Ofertele vor fi redactate în limba română.

Ofertanții vor trebui să-și mențină valabilă oferta termen de 90 de zile de la data transmiterii ofertei către autoritatea contractantă.

Documentația de atribuire a achiziției se poate descărca de pe pagina web: www.primaria-medgidia.ro, secțiunea Anunțuri.

Invitatie de participare

Formulare

Fisa date DAPYX 2022

Contract prestari servicii Dapy LOT 1 – 2022

Contract prestari servicii Dapy LOT 2 – 2022

CAIET DE SARCINI – concerte 2022

CAIET DE SARCINI – festivalul luptelor asociatii 2022