Proiectul Ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 28 aprilie 2022, ora 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 89/15.04.2022 privind modificarea tarifului de călătorie pentru transportul public local de persoane în municipiul Medgidia, județul Constanța.
 2. Proiect de hotărâre nr. 90/15.04.2022 privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 3 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate.
 3. Proiect de hotărâre nr. 91/15.04.2022 privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale și a celor construite din fond locativ de stat din municipiul Medgidia, județul Constanța, pentru anul 2022.
 4. Proiect de hotărâre nr. 92/15.04.2022 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 5. Proiect de hotărâre nr. 93/15.04.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil – teren situat pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 5248/11.04.2022.
 6. Proiect de hotărâre nr. 94/15.04.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil – teren în suprafață indiviză de 247 mp, situat pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 5086/07.04.2022.
 7. Proiect de hotărâre nr. 95/15.04.2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunului mobil Echipamente – Unitate de producție agent termic și energie electrică – Cogenerare(modul de cogenerare din Centrala termică nr. 10), aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia.
 8. Proiect de hotărâre nr. 96/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din construcție și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106558 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106558.
 9. Proiect de hotărâre nr. 97/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din construcții și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110495 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110495.
 10. Proiect de hotărâre nr. 98/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din construcții și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106567 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106567.
 11. Proiect de hotărâre nr. 99/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106490 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106490.
 12. Proiect de hotărâre nr. 100/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106064 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106064.
 13. Proiect de hotărâre nr. 101/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106451 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106451.
 14. Proiect de hotărâre nr. 102/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 100217 și înscris în Cartea Funciară Nr. 100217.
 15. Proiect de hotărâre nr. 103/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106452 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106452.
 16. Proiect de hotărâre nr. 104/15.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106489 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106489.
 17. Proiect de hotărâre nr. 105/15.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, aplicabile la nivelul Municipiului Medgidia.
 18. Proiect de hotărâre nr. 106/18.04.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 5464/15.04.2022.
 19. Proiect de hotărâre nr. 107/18.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 100113 și înscris în Cartea Funciară Nr. 100113.
 20. Proiect de hotărâre nr. 108/18.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106066 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106066.
 21. Proiect de hotărâre nr. 109/18.04.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106065 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106065.
 22. Proiect de hotărâre nr. 110/18.04.2022 privind aprobarea rescadențării ratelor aferente contractului de credit nr. 8-SCT/30.07.2007, încheiat între Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. și Municipiul Medgidia.
 23. Proiect de hotărâre nr. 111/18.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2022.
 24. Proiect de hotărâre nr. 112/27.04.2022 privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială I.L. Caragiale din municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 25. Proiect de hotărâre nr. 113/27.04.2022 privind aprobarea aderării UAT Nicolae Bălcescu la ADI APĂ-CANAL CONSTANȚA.