Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal – Construire parc eolian, amenajare drumuri de acces existente, drumuri noi în parc, traseu electric, stație de transformare și racordare la SEN – SC ROMCIM SA, în baza Avizului de oportunitate nr. 3/21.03.2022

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare asupra intenției de elaborare pentru Plan Urbanistic Zonal – pentru Construire parc eolian, amenajare drumuri de acces existente, drumuri noi în parc, traseu electric, stație de transformare și racordare la SEN – SC ROMCIM SA, în baza Avizului de oportunitate nr. 3/21.03.2022.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în perioada 19.04.2022 – 28.04.2022.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro sau se pot adresa la sediul instituției din strada Decebal nr. 35.

Intentie elaborare PUZ – Parc eolian