Anunț privind consultarea propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal – pentru zona mixtă de sănătate și zone adiacente (locuire, comerț, culte, învățământ, MAPN, cazare mică, alimentație publică, servicii, sedii firmă) generat de imobilele terenuri cu numerele cadastrale 104956 și 104957

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare  asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal – pentru zona mixtă de sănătate și zone adiacente (locuire, comerț, culte, învățământ, MAPN, cazare mică, alimentație publică, servicii, sedii firmă) generat de imobilele terenuri cu numerele cadastrale 104956 și 104957

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în perioada 19.04.2022 – 10.05.2022.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, în intervalul menționat mai sus.

Plan Urbanistic Zonal – pentru zona mixta de sanatate si zone adiacente