Centralizator nominal al rezultatelor examenului susținut în perioada 07.04.2022 (proba scrisă) și proba interviu pentru promovarea în grad profesional a unor funcționari publici din aparatul de specialitate al primarului municipiului Medgidia

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultat final
1. 9237/21.03.2022 Consilier I/principal Compartiment Informatică 88,00 94,67 182,67 Admis
2. 9712/23.03.2022 Consilier I/superior Birou

Proiecte

85,00 96,00 181,00 Admis
3. 10018/24.03.2022 Inspector I/

principal

Compartiment Tehnic Investiții 85,00 94,33 179,33 Admis

 

 

Secretar:  Badea Violeta – consilier superior

 

 

 

Afişat astăzi, 11.04.2022, ora 11,00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.