Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a examenului organizat în data de 07.04.2022 în vederea promovării în grad profesional

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. 9237/21.03.2022 Consilier I/ principal Compartiment Informatică 88,00 Admis
2. 10018/24.03.2022 Inspector I/principal Compartiment Tehnic Investiții 85,00 Admis
3. 9712/23.03.2022 Consilier I/ superior Birou

Proiecte

85,00 Admis

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 08.04.2022, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, conform art. 56 alin. (3).

 

 

Secretar comisie: Consilier superior Badea Violeta

 

 

 

Afişat astăzi, 07.04.2022, ora 14,45 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.