Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal – pentru Zona Mixtă de industrie, comerț/birouri, sport, agrement și educație, generat de imobilele teren cu număr cadastral 100843 în baza avizului de oportunitate nr. 6/17.11.2021

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare asupra intenției de elaborare pentru Plan Urbanistic Zonal – pentru Zona Mixtă de industrie, comerț/birouri, sport, agrement și educație, generat de imobilele teren cu număr cadastral 100843 în baza avizului de oportunitate nr. 6/17.11.2021.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în perioada 06.04.2022 – 15.04.2022.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro sau se pot adresa la sediul instituției din strada Decebal nr. 35.

Intentie de elaborare PUZ – Zona mixta