Anunţ privind rezultatul la proba practică susţinută în data de 28.03.2022 ȋn cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de execuţie de muncitor calificat, treapta profesională IV, vacant la D.G.D.P.P. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia

Nr. crt. Numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs Postul contractual de execuţie pentru care candidează Punctaj

 proba practică

Admis/Respins pentru proba interviu
1. 3672/16.03.2022

 

Muncitor calificat, treapta prof. IV,

Compartimentul Administrativ, Deservire şi Intervenţii

86,66 ADMIS

 

 

Candidaţii declaraţi admiși vor susţine proba interviu în data de 30.03.2022, ora 1000.

 

Afişat astăzi, 28.03.2022, ora  1200, la sediul D.G.D.P.P. – Primăria Municipiului Medgidia şi pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia: www.primaria-medgidia.ro.