Rezultatul selecţiei dosarelor de ȋnscriere la concursul organizat ȋn perioada de 28.03.2022-30.03.2022, pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant ȋn cadrul D.G.D.P.P., Primăria Municipiului Medgidia

Având ȋn vedere art. 18 alin. (1) lit. a) şi art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi  a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comunicăm următoarele rezultate a selecţiei dosarelor de ȋnscriere:

 

 

Nr. crt. Numărul şi data cererii de înscriere la concurs Funcţia contractuală de execuţie pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. 3672/16.03.2022 Muncitor, treapta prof. IV, Compartimentul Administrativ, Deservire şi Intervenţii ADMIS

 

 

  • Rezultatul selecţiei dosarelor se notează de către Comisia de concurs cu admis sau respins;
  • Candidaţii declaraţi admişi pentru posturile menţionate mai sus vor susţine proba practică ȋn data de 28.03.2022 la ora 10.00 la sediul D.G.D.P.P.