PROCES-VERBAL privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 23.02.2022 (proba scrisă), pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de referent debutant la Compartimentul Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Medgidia

Având în vedere prevederile art.19 alin.(3), art.20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numărul de ȋnregistrare atribuit dosarului de ȋnscriere la concurs pentru fiecare candidat  

Funcţia

pentru care candidează:

 

 

Compartiment

 

Rezultatul selecţiei dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului

1. 3456/02.02.2022 Referent debutant Centrul de Informare Cetățeni Admis  
2. 4044/07.02.2022 Referent debutant Centrul de Informare Cetățeni Admis  
3. 4588/11.02.2022 Referent debutant Centrul de Informare Cetățeni Admis  
4. 4727/14.02.2022 Referent debutant Centrul de Informare Cetățeni Admis  
 5. 3787/04.02.2022 Referent debutant Centrul de Informare Cetățeni Admis  
6. 3633/03.02.2022 Referent debutant Centru de Informare Cetățeni Admis  
 7. 3380/01.02.2022 Referent debutant Centrul de Informare Cetățeni Admis  
8. 4617/11.02.2022 Referent debutant Centrul de Informare Cetățeni Admis  
9. 4773/14.02.2022 Referent debutant Centrul de Informare Cetățeni Admis  
10. 3881/04.02.2022 Referent debutant Centrul de Informare Cetățeni Admis  
11. 4359/09.02.2022 Referent debutant Centrul de Informare Cetățeni Admis  
12. 3837/04.02.2022 Referent debutant Centrul de Informare Cetățeni Admis  
13. 4328/09.02.2022 Referent debutant Centrul de Informare Cetățeni Admis  

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 23.02.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Medgidia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.