Proiectul Ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 27 ianuarie 2022, ora 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 4/13.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie – aprilie 2022.
 2. Proiect de hotărâre nr. 5/13.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2022, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 3. Proiect de hotărâre nr. 6/13.01.2022 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza teritorială de competență a municipiului Medgidia, județul Constanța, pentru anul școlar 2022 – 2023.
 4. Proiect de hotărâre nr. 7/13.01.2022 privind aprobarea Calendarului evenimentelor organizate în cursul anului 2022.
 5. Proiect de hotărâre nr. 8/14.01.2022 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Medgidia, pentru anul 2021.
 6. Proiect de hotărâre nr. 9/14.01.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, previzionat pentru anul 2022.
 7. Proiect de hotărâre nr. 10/14.01.2022 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia.
 8. Proiect de hotărâre nr. 11/14.01.2022 privind acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia, în anul 2022.
 9. Proiect de hotărâre nr. 12/14.01.2022 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului situat în mun. Medgidia, Aleea Trandafirilor, nr. 1, jud. Constanța, identificat cadastral cu nr. 103767 (nr. cad. vechi 12677) și înscris în Cartea Funciară nr. 103767 (nr. C.F. vechi 16551) a U.A.T. Medgidia.
 10. Proiect de hotărâre nr. 13/14.01.2022 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului situat în mun. Medgidia, str. Izvorului, nr. 2 A, jud. Constanța, identificat cadastral cu nr. 104553 (nr. cad. vechi 13451) și înscris în Cartea Funciară nr. 104553 (nr. C.F. vechi 17842) a U.A.T. Medgidia.
 11. Proiect de hotărâre nr. 14/14.01.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren extravilan în suprafață de 75.774 mp, parcela A 958/1, având număr cadastral 108722 și înscris în Cartea Funciară nr. 108722 a localității Medgidia.
 12. Proiect de hotărâre nr. 15/14.01.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilelor – terenuri situate pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 269/10.01.2022.
 13. Proiect de hotărâre nr. 17/14.01.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 80/29.08.2019.
 14. Proiect de hotărâre nr. 18/14.01.2022 privind trecerea unor imobile din domeniul public al Municipiului Medgidia în domeniul public al Județului Constanța.
 15. Proiect de hotărâre nr. 19/14.01.2022 pentru actualizarea contribuției și a standardelor de cost pentru serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, în funcție de nivelul venitului net lunar/membru de familie și de gradul de dependență, începând cu 01.01.2022.
 16. Proiect de hotărâre nr. 20/14.01.2022 privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.
 17. Proiect de hotărâre nr. 21/17.01.2022 pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 46/2021.

 

 

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia