Anunț privind rezultatele obținute la proba interviu a concursului organizat în data de 10.01.2022 în vederea ocupării prin promovare a unor funcții publice de conducere vacante

Nr.

Crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Compartiment /Birou Punctaj

 probă interviu

Admis/Respins
1 35129/21.12.2021 ȘEF BIROU   CLS.I, GR.II Birou  Recuperare  Executare  Silită 87.40 Admis
2 35131/21.12.2021 ȘEF BIROU   CLS.I, GR.II Birou Impozite și Taxe 76,00 Admis

 

 

Sunt declarați admiși la proba interviu  candidații care au obținut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

 

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal.

 

Afişat astăzi, 11.01.2022, ora 11,30 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia