Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat în data de 10.01.2022 în vederea ocupării prin promovare a unor funcții publice de conducere vacante

Nr.

Crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Compartiment /Birou Punctaj

 probă scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1 35131/21.12.2021 ȘEF BIROU   CLS.I, GR.II Birou Impozite și Taxe 90 Admis
2 35129/21.12.2021 ȘEF BIROU   CLS.I, GR.II Birou  Recuperare  Executare  Silită 85 Admis

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere.

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 12.01.2022, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, conform art. 56 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal.

 

 

Afişat astăzi, 10.01.2021, ora 12,30 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.