Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal – pentru zona mixtă de servicii, comerț și locuire, generat de imobil teren cu număr cadastral 109836 în baza avizului de oportunitate nr.3/23.02.2021

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare asupra intenției de elaborare pentru Plan Urbanistic Zonal – pentru zona mixtă de servicii, comerț și locuire, generat de imobil teren cu număr cadastral 109836 în baza avizului de oportunitate nr.3/23.02.2021

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în perioada 06.01.2022 – 14.01.2022.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, în intervalul menționat mai sus.

Intentie elaborare PUZ