Ședința ordinară a lunii decembrie, desfășurată în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia

Ieri, 16 decembrie 2021, membrii Consiliului Local Municipal Medgidia s-au întrunit în ședința ordinară a lunii decembrie pentru a vota un număr de 17 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Printre primele proiecte aflate pe ordinea de zi s-au situat cele privind aprobarea actualizării, respectiv reactualizării indicatorilor tehnico-economici ca urmare a modificărilor din etapa de evaluare tehnico-financiară și precontractare pentru proiectele ”Creșterea eficienței energetice a clădirii public – Clădire Consiliu Local din Municipiul Medgidia, județul Constanța” și ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială Spiru Haret din Municipiul Medgidia, județul Constanța”.

În continuarea ședinței consilierii au aprobat proiectele referitoare la ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Clădire Consiliu Local din municipiul Medgidia, județul Constanța și asigurarea surselor de finanțare.” și ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială Spiru Haret din Municipiul Medgidia, județul Constanța și asigurarea surselor de finanțare.”

Următorul proiect de hotărâre votat de consilierii locali a fost privitor la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022, aplicabile la nivelul Municipiului Medgidia.

La punctul numărul 6 pe ordinea de zi s-a aflat proiectul referitor la aprobarea Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect înlocuirea amenzilor contravenționale cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității.

Votul majoritar al consilierilor a fost întrunit și de proiectul privitor la aprobarea numărului și a cuantumului burselor care se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru semestrul I al anului școlar 2021 – 2022.

Proiectul cu numărul opt pe ordinea de zi, care a trecut de votul consilierilor locali a privit schimbul unor spații de locuit în regim de închiriere pentru tineri, spații construite de Agenția Națională pentru Locuințe.

Următoarele proiecte de hotărâre au vizat inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 298 mp din acte (292 mp din măsurători), având număr cadastral 103080 și înscris în C.F. nr. 103080, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 108271 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108271.

Consilierii locali și-au exprimat acordul prin vot favorabil privitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a Punctului Termic nr. 8 și schimbarea destinației acestuia, precum și a rețelelor termice PT 8, în vederea valorificării.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost aprobată modificarea hotărârii de Consiliu Local cu nr. 19/23.02.2017.

Ultimele proiecte de hotărâre aflate pe ordinea zi și admise cu votul majoritar al consilierilor au privit modificarea contractelor de comodat cu numerele 63/22.03.2010, 66/22.03.2010, 67/22.03.2010, 70/22.03.2010 și nr. 71/22.03.2010.