Centralizator nominal al rezultatelor examenului susținut în perioada 10.12.2021, (proba scrisă) pentru promovarea în grad profesional a unor funcționari publici din aparatul de specialitate al primarului municipiului Medgidia

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultat final
1. 32167 Consilier I/principal Compartiment Stare Civilă 74,50 96,00 170,50 Admis
2. 32413 Consilier I/superior Compartiment Informare Debite și Evidență Amenzi 75,00 95,00 170,00 Admis

 

Secretar:  Badea Violeta – consilier superior

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

 

Afişat astăzi, 13.12.2021, ora 12,00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.