Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a examenului organizat în data de 10.12.2021 în vederea promovării în grad profesional

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. 32167 Consilier I/ principal Compartiment Stare Civilă 74,50 Admis
2. 32413 Consilier I/ superior Compartiment Informare Debite și Evidență Amenzi 75,00 Admis

 

 

 

Secretarul comisiei:

 Badea Violeta

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 13.12.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, conform art. 56 alin. (3).

 

 

Afişat astăzi, 10.12.2021, ora 12,30 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia