Consultare publică – DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ AFERENTĂ PROCEDURII AVÂND CA OBIECT DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL MEDGIDIA, PENTRU PERIOADA 2022 – 2028

Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru

DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ AFERENTĂ PROCEDURII AVÂND CA OBIECT DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL MEDGIDIA, PENTRU PERIOADA 2022 – 2028

Materialele pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Medgidia accesând link-urile de mai jos.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primaria-medgidia.ro sau pot înregistra adrese scrise la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal, nr. 35 până la data de 08 ianuarie 2022.

ANEXA 1 STUDIU DE OPORTUNITATE

ANEXA 2 REGULAMENT

ANEXA 3 CAIET DE SARCINI

ANEXA 4 FORMULARE

ANEXA 5 PROGRAM DE TRANSPORT

ANEXA 6 CRITERII DE CLASIFICARE SI SELECTIE

ANEXA 7 FACTORI DE EVALUARE OFERTE

ANEXA 8 CRITERIU DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

ANEXA 9 MODEL CONTRACT DELEGARE

ANEXA 10 VALOARE CONTRACT

ANEXA 11 CAIET DE SARCINI PRIVIND ATRIBUIRE CONTRACT

ANEXA 12 INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI