Anunţ privind rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de 08.12.2021 în vederea ocupării funcției publice de conducere specifică vacantă

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Compartiment /Birou Punctaj

 proba interviu

Admis/Respins
1 32339/24.11.2021 SECRETAR GENERAL U.A.T. MEDGIDIA 83, 60 Admis

 

 

  • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului la proba interviu, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal.

 

Afişat astăzi, 08.12.2021, ora 16.00 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.