Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – „Schimbare destinație patinoar prin construire Sală de sport multifuncțională și desființare C12- vestiar patinoar, în cadrul Complexului Sportiv Iftimie Ilisei”

Municipiul Medgidia, prin PRIMAR VALENTIN VRABIE, titular al proiectului „Schimbare destinație patinoar prin construire Sală de sport multifuncțională și desființare C12- vestiar patinoar, în cadrul Complexului Sportiv Iftimie Ilisei” amplasat în Județul Constanța, Municipiul Medgidia, str. Podgoriilor nr. 1A, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul „Schimbare destinație patinoar prin construire Sală de sport multifuncțională și desființare C12- vestiar patinoar, în cadrul Complexului Sportiv Iftimie Ilisei” amplasat în Județul Constanța, Municipiul Medgidia, str. Podgoriilor nr. 1A.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Autorității competente pentru Protecția Mediului Constanța, Str. Unirii nr. 23, zilnic între orele 09-13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.