Proiectul Ordinii de zi privind ședința extraordinară convocată de îndată, din data de 4 noiembrie 2021, ora 8:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr. 202/03.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2021.
  2. Proiect de hotărâre nr. 203/03.11.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia.

 

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia