Rezultatul selecţiei dosarelor de ȋnscriere la concursul organizat ȋn perioada de 03.11.2021-05.11.2021, pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant ȋn cadrul D.G.D.P.P., Primăria Municipiului Medgidia

Având ȋn vedere art. 18 alin. (1) lit. a) şi art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi  a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comunicăm următoarele rezultate a selecţiei dosarelor de ȋnscriere:

 

Nr. crt. Numărul şi data cererii de înscriere la concurs Funcţia contractuală de execuţie pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. 12368/19.10.2021 Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreţinere Complex Sportiv şi Hotelier „Iftimie Ilisei”

ADMIS
2. 12462/21.10.2021 Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreţinere Complex Sportiv şi Hotelier „Iftimie Ilisei”

ADMIS

 

 

  • Rezultatul selecţiei dosarelor se notează de către Comisia de concurs cu admis sau respins;
  • Candidaţii declaraţi admişi pentru posturile menţionate mai sus vor susţine proba practică ȋn data de 03.11.2021 la ora 10.00 la sediul D.G.D.P.P.;
  • Afişat astăzi, 27.10.2021, ora 16.00 la sediul D.G.D.P.P.