Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal – Spații comerciale și prestări servicii Str. Dezrobirii nr. 2 BIS, mun. Medgidia, jud. Constanța

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare asupra intenției de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL – spații comerciale și prestări servicii Str. Dezrobirii nr. 2 BIS, mun. Medgidia, jud. Constanța.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în perioada 22.10.2021 – 06.11.2021.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, în intervalul menționat mai sus.

Intentie Elaborare PUZ