Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție – D.G.D.P.P. Medgidia

Direcția de Gestionare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 03.11.2021 – 05.11.2021, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuţie:

 1. MUNCITOR, treapta profesională IV, (1 post vacant) la Serviciul de Administrare şi Ȋntreținere – Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Complex Sportiv şi Hotelier “Iftimie Ilisei”;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10.2021 – 26.10.2021, ora 16.30, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 noiembrie 2021: ora 1000 proba practică pentru toate posturile scoase la concurs;
 • 05 noiembrie 2021: ora 1000 proba interviu pentru toate posturile scoase la concurs.

Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011.

Condiţii specifice de participare:

 • studii minim absolvite: 8 clase cu adeverință de absolvire şi/sau şcoală profesională absolvită cu diplomă de calificare.

Atribuţii specifice postului:

 • execută/ ajută la executarea de lucrări, reparaţii/reabilitare, modernizare a infrastructurii din patrimoniul D.G.D.P.P. Medgidia: tencuire, placare, faianţare, gresiere, zugrăveli, vopsit, copertare, întreţinere acoperişuri; manipulează (încarcă/descarcă aparatură, echipamente, utilaje, materiale, etc.) la evenimentele culturale organizate; reparaţii sisteme sanitare, inclusiv WC-uri publice;
 • execută lucrări de reglementări rutiere-infrastructură;
 • execută lucrări de construcţie, reparaţie, ȋntreţinere, modernizare, transformare și/ sau consolidare a parcurilor, spaţiilor verzi, scuarurilor, mobilierului urban, podeţelor, locurilor de joacă;
 • execută lucrări de construcţie, reparaţie, ȋntreţinere, modernizare, transformare și/ sau consolidare a aleilor, trotuarelor, a pasajelor pietonale, a indicatoarelor rutiere, instalaţiilor de semaforizare și a limitatoarelor de viteză ale municipiului;
 • întreţinerea permanentă a spaţiilor verzi, aleilor şi parcurilor, indiferent de anotimp;
 • asigură toaletarea arborilor sau tăierea în cazul unor arbori uscaţi care prezintă risc pentru populaţie, clădiri, autovehicule, reţele aeriene de alimentare cu utilităţi sau de asigurare a iluminatului public etc., în acest sens poate fi solicitat pentru a face parte din echipa de intervenţie constituită pentru a acţiona în situaţii de urgenţă;
 • manipulează în condiţii de siguranţă motocoase, foarfeci, motofoarfeci şi execută cosit mecanizat;
 • execută lucrări de fertilizare, irigare şi combatere plante dăunătoare;
 • executare tăieri de gard viu uscat, precum şi curățarea şi vopsirea balustradelor, acolo unde este cazul;
 • tăiere gazon, inclusiv ȋndepărtare;
 • cosit iarbă, fasonat și văruit arbori/ arbuşti ornamentali şi văruit borduri alei;
 • strângerea și transportarea resturilor vegetale, a deșeurilor;
 • ȋntreţinere alei, zone intermediare, zona de parcări;
 • curăţare zone de acces, trotuare (colectare și ȋndepărtare frunze căzute, măturare);
 • ȋntreținerea scuarurilor, rondurilor de flori și plante ornamentale;
 • montare băncuțe, coşuri de gunoi la cererea cetăţenilor;
 • înţreţinerea în condiţii de funcţionare a sistemului mobil de irigat;
 • execută orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei.

Menţionăm faptul că, la nevoie angajatul va executa lucrări de întreţinere şi la punctul de lucru al D.G.D.P.P. Medgidia, respectiv Cimitirul Ortodox, inclusiv cu atribuţii de executare lucrări de înhumare şi deshumare.

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice locale;
 • copie a actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum si copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie;
 • curriculum vitae.

Relaţii suplimentare privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia – secretarul comisiei de concurs insp. R.U. (cam. 3), telefon 0241_814.085.