Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat în data de 06.10.2021 în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante

Nr.

Crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Compartiment /Birou Punctaj

 probă scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1 24223/13.09.2021 REFERENT  Cls. III,

Grad.prof. superior

Comp.Contabilitate 0 Respins
2 24998/20.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice 0 Respins
3 24168/10.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice 0 Respins
4 24236/13.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice 11,56 Respins
5 25266/22.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice 69,50         Admis
6 25611/27.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice 0 Respins
7 24240/13.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice 2 Respins
8 25120/21.09.2021 REFERENT  Cls. III,

Grad.prof. superior

Comp.Contabilitate 71 Admis
9 25259/22.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 60,78 Admis
10 25515/24.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 5,64 Respins
11 24616/15.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. superior

Comp.Relații Publice și Presă 100 Admis
12 24121/10.09.2021 REFERENT  Cls. III,

Grad.prof. superior

Comp.Resurse Umane SSM și PSI 11 Respins
13 25517/24.09.2021 REFERENT  Cls. III,

Grad.prof. superior

Comp.Resurse Umane SSM și PSI 19,5 Respins

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție.

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 08.10.2021, ora 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, conform art. 56 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

COMISIA DE CONCURS

 

Preşedinte: Raftu Daniela – șef  serviciu

Membrii:    Arif Mădălina Adriana – șef  serviciu

                    Popa Feza – consilier superior

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal

Afişat astăzi, 07.10.2021, ora 11,20 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.