Anunț privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 06.10.2021 în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul/Biroul Rezultatul selecţiei dosarelor
Admis Respins
1 24616/15.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof.superior

Comp.Relații Publice și Presă Admis
2 24168/10.09.2021 CONSILIER Achiziții Publice Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice Admis
3 24236/13.09.2021 CONSILIER Achiziții Publice Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice Admis
4 24240/13.09.2021 CONSILIER Achiziții Publice Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice Admis
5 24998/20.09.2021 CONSILIER Achiziții Publice Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice Admis
6 25171/21.09.2021 CONSILIER Achiziții Publice Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice Admis
7 25266/22.09.2021 CONSILIER Achiziții Publice Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice Admis
8 25611/27.09.2021 CONSILIER Achiziții Publice Cls.I,

Grad.prof. debutant

Birou Achiziții Publice Admis
9 24844/17.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof.debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice Admis
10 25259/22.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof.debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice Admis
11 25504/24.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof.debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice Admis
12 25515/24.09.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof.debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice Admis
13 24223/13.09.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof.superior

Comp.Contabilitate Admis
14 25120/21.09.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof.superior

Comp.Contabilitate Admis
15 24121/10.09.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof.superior

Comp.Resurse Umane SSM și PSI Admis
16 25517/24.09.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof.superior

Comp.Resurse Umane SSM și PSI Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 06 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

COMISIA DE CONCURS

 

Preşedinte: Raftu Daniela – șef  serviciu

Membrii:     Arif Mădălina Adriana – șef  serviciu

                   Popa Feza – consilier superior

Secretar:   Lazăr Marioara – consilier principal.

 

Afişat astăzi, 28.09.2021, ora  11.00, la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.