Rezultatul selecţiei dosarelor de ȋnscriere la concursul organizat ȋn perioada de 28.09.2021-30.09.2021, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante ȋn cadrul D.G.D.P.P., Primăria Municipiului Medgidia

Având ȋn vedere art. 18 alin. (1) lit. a) şi art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comunicăm următoarele rezultate a selecţiei dosarelor de ȋnscriere:

 

 

Nr. crt. Numărul şi data cererii de înscriere la concurs Funcţia contractuală de execuţie pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. 10885/08.09.2021 Muncitor, treapta prof. II,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Producţie, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreţinere Parcuri, Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă

ADMIS
2. 11017/14.09.2021 Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Cimitire

ADMIS
3. 11023/14.09.2021 Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Baze Sportive

ADMIS
4. 11187/16.09.2021 Muncitor, treapta prof. II,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Producţie, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreţinere Parcuri, Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă

ADMIS
5. 11158/16.09.2021 Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Baze Sportive

ADMIS
6. 11178/16.09.2021

 

Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Cimitire

ADMIS
7. 11228/17.09.2021 Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Complex Sportiv şi Hotelier “Iftimie Ilisei”;

ADMIS
8. 11215/17.09.2021 Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Complex Sportiv şi Hotelier “Iftimie Ilisei”;

ADMIS
9. 11300/20.09.2021 Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Baze Sportive

ADMIS
10. 11256/20.09.2021 Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Cimitire

ADMIS
11. 11272/20.09.2021 Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Cimitire

ADMIS

 

 

 

  • Rezultatul selecţiei dosarelor se notează de către Comisia de concurs cu admis sau respins;
  • Candidaţii declaraţi admişi pentru posturile menţionate mai sus vor susţine proba practică ȋn data de 28.09.2021 la ora 10.00 la sediul D.G.D.P.P.;
  • Afişat astăzi, 20.09.2021, ora 16.00 la sediul D.G.D.P.P.