Anunț de atribuire – „Servicii de revitalizare urbană prin artă stradală pentru obiectivul POD RUTIER”

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: MUNICIPIUL MEDGIDIA

Adresa: Str. Decebal, nr. 35, localitatea Medgidia, județul Constanța, Cod poștal 905600

Adresa e-mail: office@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/812300, fax 0241/810619

DENUMIRE CONTRACT: „Servicii de revitalizare urbană prin artă stradală pentru obiectivul POD RUTIER”

TIP CONTRACT: PRESTĂRI SERVICII

CODURI CPV: 92311000-4 Opere de artă (Rev.2)

                      79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)                 

                      45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2)

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: prețul cel mai scăzut

INVITAȚIE DE PARTICIPARE: Nr. 21181/11.08.2021, în conformitate cu normele procedurale interne pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzută în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile, cu valoare estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. 1 lit. d, cuprinsă în intervalul 135.060 lei până la 3.506.625 lei, deoarece valoarea estimată a achiziției este de 1.276.870 lei fără TVA.

NUMĂR OFERTE DEPUSE: 1

VALOARE ÎNCHEIERE CONTRACT: 1.276.870 lei fără TVA

CÂȘTIGĂTOR:  SC NATASIA RK CONSTRUCT SRL: CUI  34279318, cu sediul în  Cozieni, strada Revoluției nr. 15, Ilfov.

 

REPREZENTANTUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

PRIMAR

VALENTIN VRABIE