Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat în data de 19.07.2021 în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante

Nr.

Crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Compartiment /Birou Punctaj

 probă scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1 17669/05.07.2021 REFERENT  Cls. III,

Grad.prof. debutant

Comp.Petiții și Transmitere Date Mijloace de Transport 55,14 Admis
2 16601/23.06.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof. debutant

Comp.Colectare Creanțe 0,30 Respins
3 17271/30.06.2021 AUDITOR Cls.I, Grad.prof.superior Comp.Audit 85,66 Admis
4 16749/24.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. superior

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 4,00 Respins
5 17501/02.07.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof. debutant

Comp.Colectare Creanțe 2,84 Respins
6 17660/05.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. superior

Comp.Inspecție Fiscală 36,50 Respins
7 17458/01.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Registratură și Consiliere Contribuabili 7,50 Respins
8 17770/05.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. superior

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 22,71 Respins
9 17633/05.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Informare Debite și Evidență Amenzi 9,18 Respins
10 17661/05.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 6,70 Respins
11 17540/02.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. superior

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 27,57 Respins
12 16820/24.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. superior

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 82,30 Admis
13 16483/22.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Registratură și Consiliere Contribuabili 79,64 Admis
14 17518/02.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Inspecție Fiscală 13,21 Respins
15 17134/29.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. principal

Comp.Inspecție Fiscală 83,05 Admis
16 17560/02.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 7,95 Respins
17 17099/29.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. asistent

Comp.Constatare și Impunere Persoane Fizice 89,91 Admis
18 17217/29.06.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof. debutant

Comp.Colectare Creanțe 91,00 Admis
19 17401/01.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Informare Debite și Evidență Amenzi 5,41 Respins
20 16780/24.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Juridice 83,16 Admis
21 16880/25.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Informare Debite și Evidență Amenzi 68,64 Admis
22 16605/23.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 72,36 Admis
23 16705/23.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Inspecție Fiscală 55,15 Admis
24 16992/28.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 12,28 Respins
25 17718/05.07.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof. debutant

Comp.Petiții și Transmitere Date Mijloace de Transport 6,30 Respins
26 17144/29.06.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof. debutant

Comp.Petiții și Transmitere Date Mijloace de Transport Nu s-a prezentat
27 17591/02.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Juridice Nu s-a prezentat

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă  candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție.

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 22.07.2021, ora 09.30 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, conform art.56 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

COMISIA DE CONCURS

 

Preşedinte: Curt-Veli Laura – șef  serviciu

Membrii:    Arif Mădălina Adriana – șef  serviciu

                    Vasile Adrian – șef  birou

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal.

 

 

 

Afişat astăzi, 20.07.2021, ora 15,00  la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.