Anunț privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 19.07.2021 în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul/Biroul Rezultatul selecţiei dosarelor
Admis Respins
1 17271/30.06.2021 AUDITOR Cls.I, Grad.prof.superior Comp.Audit Admis
2 16483/22.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Registratură și Consiliere Contribuabili Admis
3 17458/01.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Registratură și Consiliere Contribuabili Admis
4 17099/29.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. asistent

Comp.Constatare și Impunere Persoane Fizice Admis
5 17144/29.06.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof. debutant

Comp.Petiții și Transmitere Date Mijloace de Transport Admis
6 17669/05.07.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof. debutant

Comp.Petiții și Transmitere Date Mijloace de Transport Admis
7 17718/05.07.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof. debutant

Comp.Petiții și Transmitere Date Mijloace de Transport Admis
8 16705/23.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Inspecție Fiscală Admis
9 17518/02.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Inspecție Fiscală Admis
10 17660/05.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. superior

Comp.Inspecție Fiscală Admis
11 17134/29.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. principal

Comp.Inspecție Fiscală Admis
12 16880/25.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Informare Debite și Evidență Amenzi Admis
13 17401/01.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Informare Debite și Evidență Amenzi Admis
14 17633/05.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Informare Debite și Evidență Amenzi Admis
15 16605/23.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice Admis
16 16992/28.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice Admis
17 17560/02.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice Admis
18 17661/05.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice Admis
19 16749/24.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. superior

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice Admis
20 16820/24.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. superior

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice Admis
21 17540/02.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. superior

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice Admis
22 17770/05.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. superior

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice Admis
23 16780/24.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Juridice Admis
24 17591/02.07.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Juridice Admis
25 16601/23.06.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof. debutant

Comp.Colectare Creanțe Admis
26 17217/29.06.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof. debutant

Comp.Colectare Creanțe Admis
27 17501/02.07.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof. debutant

Comp.Colectare Creanțe Admis

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 19 iulie 2021, ora 09,30 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS

 

Preşedinte: Curt-Veli Laura – șef  serviciu

Membrii:    Arif Mădălina Adriana – șef  serviciu

                    Vasile Adrian – șef  birou

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal.

 

 

 

 

 

Afişat astăzi, 12.07.2021, ora  10.30, la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.