Proiectul Ordinii de zi privind ședința extraordinară din data de 14 iunie 2021, orele 16:30

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
  1. Proiect de hotărâre nr. 89/10.06.2021  privind  actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiție ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială Spiru Haret din municipiul Medgidia, județul Constanța”.
  2. Proiect de hotărâre nr. 90/10.06.2021 privind reactualizarea devizului și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, județul Constanța”.
  3. Proiect de hotărâre nr. 91/10.06.2021 privind reactualizarea devizului și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Ion Creangă din municipiul Medgidia, județul Constanța”.