Consultare publică privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia, pentru anul 2021

Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Medgidia, pentru anul 2021.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primaria-medgidia.ro sau pot înregistra adrese scrise la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal nr. 35 până la data de 22 aprilie 2021.

Buget 2021 – Inițial