Anunț public privind decizia etapei de încadrare – ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE ȘI RACORDURI DE GAZE NATURALE ÎN UAT MEDGIDIA SAT VALEA DACILOR ȘI SAT REMUS OPREANU

MUNICIPIUL MEDGIDIA prin PRIMAR VRABIE VALENTIN, cu sediu în jud. Constanța, mun. Medgidia, str. Decebal, nr. 35, titular al proiectului: ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE ȘI RACORDURI DE GAZE NATURALE ÎN UAT MEDGIDIA SAT VALEA DACILOR ȘI SAT REMUS OPREANU, propus a fi amplasat în jud. Constanța, mun. Medgidia, intravilanul satelor Valea Dacilor și Remus Opreanu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, zilnic, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.