Raportul final al examenului pentru funcția contractuală de conducere de director la Clubul Sportiv Medgidia

Funcţiile pentru care se organizează examenul:

1.       DIRECTOR CLUB SPORTIV MEDGIDIA

Informaţii privind selecția dosarelor

 

Data selecției dosarelor : 02.03.2021  , Proces-verbal nr. 6089/02.03.2021
Număr formular înscriere Funcţia pentru care candidează Rezultat selecţie dosare Motivul respingerii dosarului
1.                           3794 DIRECTOR Admis
2.                           3942 DIRECTOR Respins Nu îndeplinește condiția de experiență in funcție de conducere
Observaţii formulate de către membrii comisiei:  Nu este cazul
Informaţii privind susținerea planului de management

 

Data şi ora desfăşurării:   05.03.2021, ora 10.00

 

Număr formular înscriere Punctajul final al

I probe

Rezultatul

Admis/Respins

1.                    3794 90 Admis
Observaţii formulate de către membrii comisiei:  Nu este cazul
Informaţii privind proba interviu

 

Data şi ora desfăşurării:   05.03.2021, ora 12.30

 

Număr formular înscriere Punctajul final al

interviului

Rezultatul

Admis/Respins

1.                        3794 100 Admis
Rezultatul final al examenului

 

Funcția contractuală de conducere: DIRECTOR
Număr formular înscriere Punctajul  final al examenului Rezultatul

Admis/Respins

1.                        3794 95 Admis
Comisia de concurs: Semnătura
1. Zisu Constantin

 

 

 

2. Eftimi Sorina  

 

3. Copilu Ciprian Viorel  

 

Secretarul comisiei:  Arif Mădălina Adriana

 

  Afișat astăzi 09.03.2021, ora  11,00  la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia