Anunţ privind rezultatele la proba interviu a examenului organizat în data de 25.02.2021 în vederea promovării în grad profesional

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba interviu

Admis/Respins pentru proba interviu
1. 3308 Consilier I/principal Compartiment Buget 98,33 Admis
2. 3797 Consilier I/superior Compartiment Asistență Socială Persoane cu Handicap 97,33 Admis
3. 4088 Consilier I/superior Compartiment Urbanism 97,33 Admis

 

Secretarul comisiei:

 Badea Violeta

 

Candidaţii nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului la proba interviu, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

 

 

 

Afişat astăzi, 26.02.2021, ora 9,00  la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.