Consultare publică pentru Proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 125/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul 2021 în Municipiul Medgidia, ca urmare a prevederilor Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r) privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică referitoare la proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 125/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor locale speciale pentru anul 2021 în Municipiul Medgidia, ca urmare a prevederilor Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, sau la Centrul de Informare pentru Cetățeni, până la data de 24.02.2021.

 

Întreaga documentație aferentă se regăsește mai jos.

Hotarare pentru completarea si modificarea HCL nr. 125 din 21.12.2020