Proiectul ordinii de zi – privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia în ședinţa extraordinară pentru data de 21.01.2021, ora 16.30

  1. Proiectul de hotărâre nr. 1/15.01.2021 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Construire ansamblu de locuințe sociale și modernizare str. Cocorilor în Municipiul Medgidia, județ Constanța” etapa PTH și asigurarea surselor de finanțare – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; comisia A, B

 

  1. Proiectul de hotărâre nr. 2/15.01.2021 privind realizarea proiectului “Achiziție echipamente IT pentru unitățile de învățământ din municipiul Medgidia, județul Constanța” și asigurarea surselor de finanțare – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; comisia A, D

 

  1. Proiectul de hotărâre nr. 3/15.01.2021 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Amenajare Parc IMUM în Municipiul Medgidia, județul Constanța” faza PTH – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; comisia A, B

 

  1. Proiectul de hotărâre nr. 12/19.01.2021 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Gradiniței nr. 8 din municipiul Medgidia, județul Constanța”- faza PTH inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia  A, D

 

  1. Proiectul de hotărâre nr. 13/19.01.2021 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Gradiniței nr. 3 din municipiul Medgidia, județul Constanța”- faza PTH inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia  A, D

 

  1. Proiectul de hotărâre nr. 14/19.01.2021 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Valea Dacilor din municipiul Medgidia, județul Constanța”- faza PTH inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia  A,D