Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 ianuarie 2021 (proba scrisă) pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul/ Biroul/Serviciul Rezultatul selecţiei dosarelor
1. 12 Consilier achiziții publice debutant Birou Achiziții Publice Admis
2. 32169 Consilier achiziții publice debutant Birou Achiziții Publice Admis
3. 32178 Consilier achiziții publice debutant Birou Achiziții Publice Admis
4. 44 Consilier achiziții publice debutant Birou Achiziții Publice Admis
5. 177 Consilier achiziții publice debutant Birou Achiziții Publice Admis
6. 32251 Consilier achiziții publice principal Birou Achiziții Publice Admis
7. 32270 Consilier debutant Serviciul Monitorizare Servicii Publice Admis
8. 64 Consilier debutant Serviciul Monitorizare Servicii Publice Admis
9. 72 Consilier debutant Serviciul Monitorizare Servicii Publice Admis
10. 9 Consilier debutant Serviciul Monitorizare Servicii Publice Admis
11. 32285 Consilier superior Serviciul Monitorizare Servicii Publice Admis
12. 32540 Consilier asistent Compartiment Protecție Civilă Admis
13. 32290 Consilier asistent Compartiment Protecție Civilă Admis
14. 32410 Consilier juridic superior Birou Juridic Admis
15. 152

 

Consilier asistent Compartiment Urbanism Admis
16. 32608

 

Consilier superior Birou Proiecte Admis
17. 28 Referent superior Compartiment Contabilitate Admis
18. 32274 Consilier asistent Compartiment Contabilitate Admis
19. 32055 Consilier asistent Compartiment Contabilitate Admis
20. 123

 

Consilier debutant Compartiment Salarizare Admis
21. 32295

 

Consilier debutant Compartiment Salarizare Admis

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 18 ianuarie 2021, ora 09, la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afişat astăzi, 12 ianuarie, ora 14.45, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

Președinte: Rădulescu Simona Marinela – șef birou

Membrii: Mihai Lelia Carmen – șef serviciu

                Radu Adriana – consilier superior

Secretar: Arif Mădălina Adriana – șef serviciu