Consultare publică privind acordarea unui sprijin financiar pentru femeile singure şi cuplurile infertile din Municipiul Medgidia pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro FIV – „O NOUĂ ŞANSĂ”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r) privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, privind acordarea unui sprijin financiar pentru femeile singure şi cuplurile infertile din Municipiul Medgidia pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro FIV – „O NOUĂ ŞANSĂ”.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, până la data 22 ianuarie 2021.