Consultare publică pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r) privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, până la data 20 ianuarie 2021.

Regulament de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta Sociala