Proiectul ordinii de zi al ședintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia convocată pentru data de 21.12.2020, ora 16.30

 1. Proiectul de hotărâre nr. 134 privind stabilirea zonelor de impozitare în municipiul Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 2. Proiectul de hotărâre nr. 135 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 3. Proiectul de hotărâre nr. 139 privind inițierea procedurii de vânzare în condițiile art. 364 din OUG nr. 57/2019 a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia având număr cadastral nr. 102856 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 4. Proiectul de hotărâre nr. 140 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, județul Constanța– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 5. Proiectul de hotărâre nr. 141 privind aprobarea condițiilor generale specifice de participare la concurs și a procedurii de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director al Clubului Sportiv Medgidia– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 6. Proiectul de hotărâre nr. 142 privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al Municipiului Medgidia conform anexei la procesul verbal al comisiei de inventariere nr. 11877/07.12.2020– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 7. Proiectul de hotărâre nr. 143 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Creșterea eficienței energetic a Spitalului Municipal Medgidia, str. Ion Creangă, nr. 18, LOT 1, Medgidia, jud. Constanța”- faza PT– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 8. Proiectul de hotărâre nr. 144 privind  atribuirea în folosință gratuită către OCPI Constanța, a unei părți din imobilul situat în Medgidia, str. Republicii, nr. 56, județ Constanța– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 9. Proiectul de hotărâre nr. 145 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2020– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 10. Proiectul de hotărâre nr. 146 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, pentru anul 2020– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;
 11. Proiectul de hotărâre nr. 147 privind aprobarea  documentației de primă înscriere a unor imobile în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și includerea în domeniul public al Municipiului Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia.