Proces-verbal privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18.12.2020 (proba scrisă), pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de asistent medical generalist, la Compartimentul Asistenţă Medicală Şcolară din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

Rezultat proba scrisa

Având în vedere prevederile art.19 alin.(3), art.20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia

pentru care candidează:

Compartiment Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Ioniță Mihaela Asistent medical generalist Asistenţă Medicală Şcolară Respins Nu este îndeplinită condiția de specialitate respectiv medicină generală
2. Mocanu Mariana Asistent medical generalist Asistenţă Medicală Şcolară Admis
3. Nicu Cristina Asistent medical generalist Asistenţă Medicală Şcolară Admis
4. Saghin Georgeta Asistent medical generalist Asistenţă Medicală Şcolară Admis

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 18.12.2020, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Afişat astăzi, 14.12.2020, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.