Concurs pentru recrutare personal în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de conducere de Director, gradul profesional II, al Direcției de Gestionare a Domeniului Public şi Privat Medgidia

Primăria Municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează  concurs la sediul Direcției de Gestionare a Domeniului Public şi Privat Medgidia, ȋn perioada 16.12.2020-18.12.2020, pentru recrutare personal în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de conducere de Director, gradul profesional II, al Direcției de Gestionare a Domeniului Public şi Privat Medgidia.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23.11.2020-08.12.2020, perioada de depunere a dosarelor, termenul limită 08.12.2020, ora 1630 la sediul D.G.D.P.P. Medgidia;
 • 16 decembrie 2020, ora 1000 – proba scrisă;
 • 18 decembrie 2020, ora 1000 – proba interviu pentru candidații declarați “admis” în cadrul probei scrise.

Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011.

Condiţii specifice de participare:

 • candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licenţă;
 • candidații trebuie să dețină vechime în specialitatea studiilor minim 10 ani;
 • candidații trebuie să dețină vechime într-o funcție de conducere minim 10 ani;
 • candidații trebuie să dețină vechime ȋn muncă minim 12 ani.

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice locale;
 • copie a actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de către medicul de familie;
 • curriculum vitae.

Relaţii suplimentare şi bibliografia privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia- secretarul comisiei de concurs insp. R.U. (cam. 3), telefon 0241_814.085.

Bibliografie

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultate finale concurs