COMUNICAT privind instituirea măsurii de carantină zonală a municipiului Medgidia

Începând cu data de 21 noiembrie 2020, ora 20:00 s-a instituit măsura de carantină zonală a municipiului Medgidia, pentru o perioadă de 14 zile, conform Hotărârii nr.78/20.11.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa.

Perimetrul vizat de măsură este delimitat de următoarele coordonate geografice:

N 44°01′21.3″ – E 28°38′22.4″

N 44°13′32.3″- E 28°17′22.8″

N 44°14′54.2″ – E 28°18′48.5″

N 44°15′01.3″- E 28°15′19″

 

Astfel, se impune necesitatea respectării de către toți cetățenii, precum și operatorii economici de pe teritoriul municipiului Medgidia a măsurilor obligatorii pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prevederile hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa nr.78/20.11.2020, respectiv:

 

 1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona carantinată şi introducerea acestora în baza de date dedicată;
 2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri.

 

În intervalul orar 05.00-23.00, în interiorul zonei, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

i) participare la programe sau proceduri în unități sanitare și de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;

j) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

k) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie, administrarea unei proprietăţi;

l) deplasarea pentru participarea la slujbele religioase în condițiile prezentei hotărâri;

m) deplasarea către instituţiile publice şi financiare;

 

       În intervalul orar 23.00-5.00, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de

desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet  sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

 

 1. În/din zona menţionată, este permisă intrarea/ieşirea pentru:
  a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
  b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, a asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
  c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
  d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
  f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  g) urgenţe medicale.
  h)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
 2. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator.
 1. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
 2. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.
 3. În interiorul localităţii se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
 4. Ocupanții unui autovehicul, dacă nu sunt membri ai aceleiași familii, au obligația de a purta mască de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura.
 5. Se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.
 6. Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanța se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi acestea vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei.
 7. Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătăţii şi al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane;
 9. Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezenţa a maxim 20 de persoane în exteriorul clădirilor si respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătăţii şi al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;
 11. Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene și comunale.

 

Totodată populaţia este informată asupra definiţei de caz privind contactul direct, aşa cum este prevăzută de Institutul Naţional de Sănătate Publică – “orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protecţie corespunzător şi a respectat distanţarea fizică NU ESTE CONSIDERATĂ CONTACT DIRECT”.

 

 

 

PREȘEDINTELE

COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MEDGIDIA,

PRIMAR

VALENTIN VRABIE

 

Descarcă : DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CONSTANTA ACTUALIZATA CONFORM ORDINULUI DSU