Anunț public – propunerea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, supunem spre consultare publică propunerea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale (indexate cu indicele de inflaţie 3,8%) pentru anul 2021.

Initiator: Primar Valentin Vrabie

 

ANEXA 1 LA HCL 2021