Concurs pentru recrutare personal – Direcția de Gestionare a Domeniului Public şi Privat Medgidia

Primăria Municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează  concurs la sediul Direcției de Gestionare a Domeniului Public şi Privat Medgidia, ȋn perioada 23.11.2020-26.11.2020, pentru recrutare personal în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție:

 • Inspector de specialitate, gradul profesional IA, vacant la Serviciul Patrimoniu şi Fond Locativ ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacant la Serviciul de Organizare şi Funcționare Piețe, Târguri şi Oboare ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10.2020-12.11.2020, ora 16.30 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 noiembrie 2020: ora 1000 proba scrisă pentru postul contractual de execuție de inspector de specialitate, gr. profesional IA;
 • 23 noiembrie 2020: ora 1400 proba practică pentru postul contractual de execuţie de muncitor, gr. profesional IV;
 • 26 noiembrie 2020: ora 1000 proba interviu pentru candidații declarați “admis” în cadrul probei scrise şi probei practice pentru posturile scoase la concurs.

Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011.

Condiţii specifice de participare pentru postul de inspector de specialitate, gr. profesional IA:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani;
 • vechime ȋn muncă minim 5 ani.

Condiţii specifice de participare pentru postul de muncitor, gr. profesional IV:

 • studii minime absolvite: 10 clase; vechime ȋn muncă minim 5 ani;

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice locale,
 • copie a actului de identitate,
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare,
 • adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă şi în specialitatea studiilor,
 • cazier judiciar,
 • adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie,
 • curriculum vitae.

Dosarele se depun ȋn perioada 30.10.2020-12.11.2020, ora 16.30 la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B.

Relaţii suplimentare şi bibliografia privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia- secretarul comisiei de concurs insp. R.U. (cam. 3), telefon 0241_814.085.

BIBLIOGRAFIE

Rezultatul Selectiei dosarelor de inscriere pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante

Rezultatele candidatilor obtinute la proba scrisa si proba practica