Concurs pentru recrutare personal în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată – Direcția de Gestionare a Domeniului Public şi Privat Medgidia

Primăria Municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează concurs la sediul Direcției de Gestionare a Domeniului Public şi Privat Medgidia, ȋn perioada 23.11.2020-26.11.2020, pentru recrutare personal în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție:

 • Inspector de specialitate, gradul profesional II, vacant la Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacant la Serviciul de Organizare şi Funcționare Piețe, Târguri şi Oboare – Compartiment Administrare Cimitire ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26.10.2020-06.11.2020, ora 14.30 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 noiembrie 2020: ora 1000 proba scrisă pentru postul contractual de execuție de inspector de specialitate, gr. profesional II;
 • 23 noiembrie 2020: ora 1400 proba practică pentru postul contractual de execuţie de muncitor, gradul profesional IV;
 • 26 noiembrie 2020: ora 1000 proba interviu pentru candidații declarați “admis” în cadrul probei scrise şi probei practice pentru posturile scoase la concurs.

Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011.

Condiţii specifice de participare pentru postul de inspector de specialitate, gr. profesional II:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime ȋn muncă minim 5 ani;

Condiţii specifice de participare pentru postul de muncitor, gr. profesional IV:

 • studii minime absolvite: 8 clase;
 • vechime ȋn muncă minim 5 ani;

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice locale;
 • copie a actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum și copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie;
 • curriculum vitae.

Dosarele se depun ȋn perioada 26.10.2020-06.11.2020, ora 14.30 la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B.

Relaţii suplimentare şi bibliografia privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia- secretarul comisiei de concurs insp. R.U. (cam. 3), telefon 0241_814.085.

Bibliografie

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere

Rezultatele candidatilor obtinute la proba scrisa si proba practica