Anunț public privind decizia etapei de încadrare Municipiul Medgidia – Construire bază sportivă tip I

Municipiul Medgidia, titular al proiectului Construire bază sportivă tip I, din Municipiul Medgidia, Județul Constanța propus a fi amplasat în localitatea Valea Dacilor, Parcela Al051/1/3, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire bază sportivă tip I, din Municipiul Medgidia, Județul Constanța propus a fi amplasat în localitatea Valea Dacilor, Parcela A1051/1/3.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Autorității competente pentru Protecția Mediului Constanța, Str. Unirii nr. 23, zilnic între orele 08-16, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.